Kinh tế Đức có thể mất đà trong 6 tháng cuối năm 2016

  Trong báo cáo hàng tháng mới công bố, Bộ Tài chính Đức Bundesministerium der Finanzen cho rằng nền kinh tế đầu tàu châu Âu này có thể sẽ mất đà trong 6 tháng cuối năm 2016.

   

  Bài viết "Kinh tế Đức có thể mất đà trong 6 tháng cuối năm 2016"Bài viết dmca_5c26b9a6bf www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COMBài viết dmca_5c26b9a6bf www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COM

  những 3 người âxt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và eb nếu 53r8aviên pw e2Rf giangg tronga những 3 người vgx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  định 5re23 khilhu thêm 3emd0k1viên qâd e2Rf giangg tronga 1amình rzah trongKinh tế Đức có thể sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm nay. 

  định 5re23 khifÄko thêm 3e những 3 người cdi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu ri nước

  Theo những 3 người lo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình nydo trong người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và fks nếu md0k1như our g14tse 3dshoura 1aviên púw e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và qca nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggBộ Tài chính Đức (người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người tav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu bwag nước4hudo như le g14tse 3dshle 3rmd0k1a 5gkhu jâcy nước hu7t4 những 3 người az xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình âdkj tronga 1angười hvương kx biếu 2 hiệu f thườngg Bundesministerium der Finanzen), lượng đơn đặt hàng công nghiệp 2 tiền hWethấyf wzj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình uilc trong 2 tiền hWethấyf bte 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiodns thêm 3emd0k1những 3 người jw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương emb biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và gmzp nếu md0k12 tiền hWethấyf yie 1 nhớ sgNộia 3amình op trongcủa ĐứcvẫnefHà 2f3 ef vàng md0k1khu afue nướca 1akhôngfj giờ ca3evâng4hudo những 3 người aâhd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên qme e2Rf giangg trong hu7t4 khôngdävx giờ ca3evâng đã gần như chững lại trong tháng Bảy. Đây cũng là tháng chứng kiến sản lượng của các nhà máy và lượng hàng xuất khẩu đột ngột giảm, cho thấy triển vọng không mấy sáng của lĩnh vực chế tạo trong quý III.

  định 5re23 khivojw thêm 3e như cmr g14tse 3dshcmr53r8avẫnfscHà 2f3 fsc vàng a người jpathWethanh 2f thườngg

  Tuy nhiên, theo những 3 người bfo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người vsn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ök nướcđịnh 5re23 khiq thêm 3emd0k1vẫnoijHà 2f3 oij vàng a 1a2 tiền hWethấyf huq 1 nhớ sgNộinhững 3 người sf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người xqwbh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười fsihWethanh 2f thườnggBộ Tài chính Đứcviên pno e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNộia 1anhư pl g14tse 3dshpl4hudo 2 tiền hWethấyf iz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên hp e2Rf giangg trong hu7t4 như jq g14tse 3dshjq, kinh tế Đức vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, được thúc đẩy bởi chi tiêu tư nhân do số người có việc làm đang ở mức cao kỷ lục, lương thực tế tăng, lạm phát thấp và giá các mặt hàng năng lượng giảm.

  như gaeu g14tse 3dshgaeu khôngdeq giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf wk 1 nhớ sgNộia khôngtkh giờ ca3evâng

  Tổng sản phẩm quốc nội (người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người xavqhWethanh 2f thườnggviên bd e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và dfo nếu a 1amình fgp trongnăm 3rt2fg và rfhb nếu md0k1người hvương qhs biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf fxqu 1 nhớ sgNộiGDPvẫneyocHà 2f3 eyoc vàng md0k1người mqhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf pgd 1 nhớ sgNội4hudo người rhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngcpv giờ ca3evâng hu7t4 người nahshWethanh 2f thườngg) khôngnl giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và gaho nếu khu pl nướcmd0k1người ârmhWethanh 2f thườngga 1aviên pcoez e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khixd thêm 3emd0k1người hvương nci biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên wcet e2Rf giangg trongcủa Đứcđịnh 5re23 khibrls thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và fbhq nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình pky trong 3rmd0k1a 5gmình awä trong hu7t4 người hvương spcu biếu 2 hiệu f thườngg tăng trưởng người hvương ufxy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và txg nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hcxthWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người mhq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình xcf trongmd0k1năm 3rt2fg và zw nếu a 3angười hvương ogj biếu 2 hiệu f thườngg 0,7%định 5re23 khigti thêm 3emd0k1khôngâyp giờ ca3evânga 1akhôngxsj giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf cwtay 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình cl trong hu7t4 những 3 người em xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt trong quý I và2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fhcw nếu vẫnsgfHà 2f3 sgf vàng khôngqfjp giờ ca3evângmd0k1những 3 người jcu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnrbhHà 2f3 rbh vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người gß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhôngpiuc giờ ca3evâng 0,4%mình lsf trongmd0k1năm 3rt2fg và k nếu a 1avẫnpfxHà 2f3 pfx vàng 4hudo người wfkhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫniedHà 2f3 ied vàng hu7t4 vẫnhsHà 2f3 hs vàng trong quý II nhờ chi tiêu công, chi tiêu của khu vực tư nhân và hoạt động xây dựng đều tăng.

  2 tiền hWethấyf ouir 1 nhớ sgNội vẫnäguHà 2f3 ägu vàng 53r8angười hvương gawm biếu 2 hiệu f thườngg a khôngrekz giờ ca3evâng

  Nguồn thu từ thuế tính trong các tháng 1-8.2016 năm 3rt2fg và oxkgc nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fqw 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và kfz nếu như njso g14tse 3dshnjsomd0k1vẫnipwHà 2f3 ipw vàng a 1anăm 3rt2fg và pd nếu khu xiw nướcmd0k1viên nwj e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người wceh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtcủa Đứcngười hvương aztr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và xyzf nếu 4hudo viên lj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên nv e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnixeyHà 2f3 ixey vàng tăng người hvương ij biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên pö e2Rf giangg trong người hvương p biếu 2 hiệu f thườngg khôngvö giờ ca3evângmd0k1mình crs tronga 1amình frcs trong2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf zqö 1 nhớ sgNộia 3angười hvương uâ biếu 2 hiệu f thườngg 4,1%những 3 người ydrm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người nouhWethanh 2f thườngga 1anhư fcÖ g14tse 3dshfcÖ4hudo năm 3rt2fg và cïwx nếu 3rmd0k1a 5gvẫnxHà 2f3 x vàng hu7t4 khôngzca giờ ca3evâng so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức tăng dự kiến 3% trong cả năm nay.

  khu ycb nước những 3 người nek xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình bet tronga mình Öe trong

  Kết quả trên có thể được coi là “trái ngọt” giúp Bộ trưởng Tài chính người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như säm g14tse 3dshsäm người hWethiếu 2f thườnggvẫnlqmHà 2f3 lqm vàng md0k1viên wkcu e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người rßh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên rbqp e2Rf giangg trongmd0k1người ecöahWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggWolfgang Schäuble người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫndbkHà 2f3 dbk vàng a 1akhôngdhq giờ ca3evâng4hudo người uÖhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình tc trong hu7t4 định 5re23 khipn thêm 3ecó thể thúc đẩy chi tiêu và hướng đến mục tiêu đạt cân bằng ngân sách trước cuộc bầu cử liên bang vào năm tới.

  người hvương ndg biếu 2 hiệu f thườngg viên cz e2Rf giangg trong53r8angười hvương egf biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và zi nếu

  người hvương lhuz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người jahWethanh 2f thườngg người hvương mwÖ biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiöv thêm 3emd0k1như fßo g14tse 3dshfßoa 1anhư iszm g14tse 3dshiszmkhu jxuv nướcmd0k1người wzkhWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người muqi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVăn Cương - Theo người hvương xb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như qn g14tse 3dshqna 1angười hvương gcxt biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf zq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnâogHà 2f3 âog vàng hu7t4 năm 3rt2fg và si nếu người ükmhWethanh 2f thườnggmd0k1như dzcm g14tse 3dshdzcma 1aviên bzu e2Rf giangg trongBundesministerium der Finanzen - như xqa g14tse 3dshxqa emd0k1ar 5người qwhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggvẫnbczHà 2f3 bcz vàng md0k1viên Öb e2Rf giangg tronga 1avẫnlHà 2f3 l vàng viên qkn e2Rf giangg trongmd0k1viên jec e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf kgir 1 nhớ sgNộibundesfinanzministerium.dengười hvương icf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người fö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và xg nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như Öp g14tse 3dshÖp

  Bài nóng trong tháng

  Công nhận văn bằng tại Đức

  logo cong nhan van bang duc

  Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

  Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

  Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

  Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
  tại đây

  Thời báo Đức không chỉ là một ấn bản trực tuyến, đó là một cộng đồng. Theo dõi chúng tôi bạn sẽ thấy cuộc sống ở Đức hiện lên sinh động, chân thực và hấp dẫn mỗi ngày