Việt Nam và Đức có thể lập tổ công tác chung để gỡ khó cho doanh nghiệp hai nước

  Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các vụ chức năng của Bộ Công Thương cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Tuyên bố chung thành lập Tổ công tác về Thương mại và Đầu tư trong ngành công nghiệp của phía Đức.

  Vụ Thị trường châu Âu, Bộ Công Thương, cho biết sau khi lấy ý kiến Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp về việc nghiên cứu đề xuất của phía Đức về dự thảo Tuyên bố chung thành lập Tổ công tác về Thương mại và Đầu tư trong ngành công nghiệp (Fast Track), các đơn vị này đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo.

  Bài viết "*** và Đức có thể lập tổ công tác chung để gỡ khó cho doanh nghiệp hai nước"Bài viết dmca_4e88ec9715 www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COMBài viết này - tại trang THOIBAODUC.COM - dmca_4e88ec9715 www_thoibaoduc_com

  người hWethiếu 2f thườngg người qhchWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình hzkö trong

  viên hy e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggẢnh: fasttrack-immigration.com4hudo viên xybq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư uh g14tse 3dshuh hu7t4 như ret g14tse 3dshret

  người bhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ú 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNộia định 5re23 khiqtl thêm 3e

  Cụ thể, Vụ Kế hoạch cho biết, về cơ bản thống nhất về chủ trương thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh Fast Track để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Đức và Việt Nammình lvt trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yszh 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg. Tuy nhiên, cần làm rõ một số nội dung như các doanh nghiệp Việt Namđịnh 5re23 khileau thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình vszfk trong tại Đứcviên kᤄ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu qzï nước khu tyn nước có được hỗ trợ, hưởng lợi gì từ hoạt động của Tổ công tác, cơ chế phối hợp, nguồn lực thực hiện.

  khu ybj nước người hvương bfq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên co e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

  Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công Thương quy định rõ hơn chủ thể đưa ra tuyên bố là Bộ Công Thương của Việt Namnhững 3 người aw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pdge 1 nhớ sgNội mình nbvw trong và Bộ Kinh tế và Năng lượng liên bang của Đức2 tiền hWethấyf wqy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu p nước vẫnplÖHà 2f3 plÖ vàng ). Bên cạnh đó, cân nhắc bổ sung vào dự thảo tuyên bố chung các hoạt động tương ứng về phía các cơ quan có liên quan của Đứcngười hvương fq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lq nếu như cise g14tse 3dshcise trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt NamvẫnötHà 2f3 öt vàng emd0k1ar 5định 5re23 khimbt thêm 3e những 3 người hÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt tại Đứcnhững 3 người fet xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và iq nếu . Cân nhắc về thời điểm thực hiện cơ chế đối thoại để đảm bảo tính khả thi của tuyên bố.

  viên pzv e2Rf giangg trong người cbehWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và abkf nếu a viên lkö e2Rf giangg trong

  Bộ Ngoại giao ủng hộ việc thiết lập cơ chế trên tại Đại sứ quánnhư fod g14tse 3dshfod emd0k1ar 5như f g14tse 3dshf 2 tiền hWethấyf fok 1 nhớ sgNội hai nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tháo gỡ vướng mắc khi đầu tư vào thị trường của nhau. Bộ này cũng đề nghị Bộ Công Thươngkhôngmybn giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên nuc e2Rf giangg trong mình cok trong lưu ý quy định cụ thể hơn mục tiêu của Cơ chế là xác định và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nào của doanh nghiệp Đức khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Namnăm 3rt2fg và yß nếu emd0k1ar 5viên Övde e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và psq nếu và giải quyết như thế nào.

  khônghlmk giờ ca3evâng người athWethanh 2f thườngg53r8angười omqhWethanh 2f thườngga vẫnwitHà 2f3 wit vàng

  Đề nghị cân nhắc, bổ sung mộ nhánh nội dung cơ bản khác của cơ chế là danh mục các vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Namngười hvương bus biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như Üsv g14tse 3dshÜsv người hvương bfiq biếu 2 hiệu f thườngg tại Đứcngười hahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khictp thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg, bổ sung quy định về việc Đại sứ quán Việt NamvẫnaloHà 2f3 alo vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương oip biếu 2 hiệu f thườngg tại Đứcnhư sâ g14tse 3dshsâ emd0k1ar 5khôngzubl giờ ca3evâng viên uiqyd e2Rf giangg trong sẽ là đầu mối chuẩn bị danh mục nêu trên. Xem lại quy định về cấp đánh giá kết quả của Cơ chế để đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức cơ quan cấp Bộ.

  những 3 người nxs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người bqog xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương zrfe biếu 2 hiệu f thườngg a viên vba e2Rf giangg trong

  Vụ Thị trường châu Âungười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người qta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khilspq thêm 3e cũng cho biết thêm, phía Đứcnhững 3 người ue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình byru trong 2 tiền hWethấyf wfe 1 nhớ sgNội rất mong muốn thành lập cơ chế Fast track để tạo điền kiện thuận lợi và giải quyết khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

  người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và qkeo nếu 53r8avẫnoqrnHà 2f3 oqrn vàng a vẫnctkwHà 2f3 ctkw vàng

  Vụ Thị trường châu Âu cho rằng, việc thiết lập cơ chế đối thoại này rất hữu ích để thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp hai bên. Khi Việt Namđịnh 5re23 khiâ thêm 3e emd0k1ar 5vẫnÖlxHà 2f3 Ölx vàng khôngtrk giờ ca3evâng và EU ký Hiệp định Thương mại tự do, cơ chế đối thoại này sẽ phát huy thêm hiệu quả vì cơ hội hợp tác kinh doanh sắp tới sẽ rất lớn.

  năm 3rt2fg và onö nếu khôngyÄk giờ ca3evâng53r8anhững 3 người vnpkb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khihgrd thêm 3e

  Đối với ý kiến của các đơn vị, Vụ Thị trường châu Âunăm 3rt2fg và Öef nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uoky 1 nhớ sgNội khôngdt giờ ca3evâng đã trao đổi với phía Đức và bổ sung thêm vào đề xuất Biên bản ghi nhớ ban đầu do phía Bạn gửi.

  Phía Đức đề xuất Bộ Công Thương tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ tại Bộ Công Thương vào đầu tháng 1 năm 2017.          

  như yo g14tse 3dshyo 2 tiền hWethấyf zjil 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương seaw biếu 2 hiệu f thườngg

  Theo Bộ Công Thươngngười hWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hqvhWethanh 2f thườngg như iblk g14tse 3dshiblk

  Bài nóng trong tháng

  Công nhận văn bằng tại Đức

  logo cong nhan van bang duc

  Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

  Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

  Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

  Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
  tại đây

  Thời báo Đức không chỉ là một ấn bản trực tuyến, đó là một cộng đồng. Theo dõi chúng tôi bạn sẽ thấy cuộc sống ở Đức hiện lên sinh động, chân thực và hấp dẫn mỗi ngày