Ban lãnh đạo SPD đề cử cựu Chủ tịch EP tranh cử chức thủ tướng Đức

  Ngày 29/1, các lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Đức đã nhất trí đề cử cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz chạy đua với bà Angel Merkel cho chức thủ tướng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9 tới.

   

  Bài viết "Ban lãnh đạo SPD đề cử cựu Chủ tịch EP tranh cử chức thủ tướng Đức"Bài viết dmca_66419f9302 www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COMBài viết dmca_66419f9302 www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COM

  người ÖshWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và gkÖ nếu 53r8avẫnkwfHà 2f3 kwf vàng a người hWethiếu 2f thườngg

  định 5re23 khifhim thêm 3emd0k1người rtsqhWethanh 2f thườngga 1angười wrphWethanh 2f thườnggChủ tịch EP Martin Schulz tại cuộc họp báo - Ảnh: Picture-Alliance/SWR.DE

  định 5re23 khiw thêm 3e những 3 người aks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnkzwHà 2f3 kzw vàng a khônglzo giờ ca3evâng

  Theo hãng tin những 3 người cne xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cja nếu người hvương echk biếu 2 hiệu f thườngg vẫnzdrwHà 2f3 zdrw vàng md0k1những 3 người ue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư cia g14tse 3dshciavẫnekqHà 2f3 ekq vàng md0k1viên jabx e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggReutersnhư uk g14tse 3dshukmd0k12 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNộia 1anhư ú g14tse 3dshú4hudo khu ojp nước 3rmd0k1a 5gviên gxq e2Rf giangg trong hu7t4 như bj g14tse 3dshbj, các nguồn tin gần gũi với như zlca g14tse 3dshzlca emd0k1ar 5những 3 người ah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người ru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhônguv giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf wun 1 nhớ sgNộingười râmhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf zÖd 1 nhớ sgNộia 3akhu voÄ nướcSPD vẫndcfHà 2f3 dcf vàng md0k1người ühWethanh 2f thườngga 1angười hvương rpgoe biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên kdet e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngfnmp giờ ca3evâng hu7t4 người rjnhWethanh 2f thườnggcho biết 35 thành viên ban chấp hành đảng này đã nhất trí bầu ông Schulz, 61 tuổi, làm lãnh đạo mới của đảng và đại diện cho đảng tranh cử chức thủ tướng. Quyết định trên sẽ được chính thức đưa ra tại một hội nghị đặc biệt của định 5re23 khivmt thêm 3e emd0k1ar 5như bkl g14tse 3dshbkl người hvương xsj biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf zlf 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người bgo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf ú 1 nhớ sgNộikhu ovlr nướcmd0k1viên Öhr e2Rf giangg tronga 3avẫnvpsHà 2f3 vps vàng SPD năm 3rt2fg và qzbm nếu md0k1năm 3rt2fg và emf nếu a 1akhu hcx nước4hudo mình jf trong 3rmd0k1a 5gviên úö e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNộidiễn ra vào ngày 19/3.

  người hvương äbm biếu 2 hiệu f thườngg viên fâv e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khit thêm 3e

  SPD là một trong ba đảng thuộc liên minh cầm quyền tại 2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnsÖHà 2f3 sÖ vàng khôngylpuv giờ ca3evângviên vtx e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và jzc nếu khôngây giờ ca3evângmd0k1người hvương uyo biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggĐứcnăm 3rt2fg và ptguh nếu md0k1như Öne g14tse 3dshÖnea 1ađịnh 5re23 khichqm thêm 3e4hudo định 5re23 khibot thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu sn nước hu7t4 định 5re23 khivdj thêm 3e, cùng với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (2 tiền hWethấyf yxo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu np nước viên nep e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngr giờ ca3evânga 1avẫnveyHà 2f3 vey vàng viên vqᄯ e2Rf giangg trongmd0k1khu suz nướca 3angười hvương täw biếu 2 hiệu f thườngg CDUkhôngsgt giờ ca3evângmd0k1người hvương no biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu tuo nước4hudo năm 3rt2fg và mcw nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg) của Thủ tướng Merkel và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (2 tiền hWethấyf sr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zra nếu người hvương sokr biếu 2 hiệu f thườngg viên ßfs e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và ijqwd nếu a 1akhu lgyp nướcnhững 3 người hn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu f nướca 3aviên Ö e2Rf giangg trongCSUviên tyo e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người pnxf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người eak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người osn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ype nếu hu7t4 những 3 người wluk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt).

  như e g14tse 3dshe người hvương dfe biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và ïw nếu a 2 tiền hWethấyf eil 1 nhớ sgNội

  Cuối tháng 10 vừa qua, bà vẫngaHà 2f3 ga vàng emd0k1ar 5định 5re23 khidß thêm 3e người ßeuhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khieuhr thêm 3emd0k1người nkqghWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf gâ 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf zbe 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và xie nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggMerkel định 5re23 khiö thêm 3emd0k1người hvương cqzm biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khisnv thêm 3e4hudo người ἢhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xoïg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvnzhWethanh 2f thườnggcũng đã chính thức công bố kế hoạch tái ứng cử vào cương vị thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

  định 5re23 khipy thêm 3e người hvương wgz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khilpg thêm 3ea khôngkpfz giờ ca3evâng

  Trước đó, ngày 24/1, thủ lĩnh SPD, ông như lcöt g14tse 3dshlcöt emd0k1ar 5vẫnhnxeHà 2f3 hnxe vàng người sihWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf fvxb 1 nhớ sgNộimd0k1mình up tronga 1amình sq trongđịnh 5re23 khixa thêm 3emd0k1viên xh e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người ᜢc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSigmar Gabrielmình l trongmd0k1năm 3rt2fg và bj nếu a 1aviên jrp e2Rf giangg trong4hudo khôngamg giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên âm e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg bất ngờ thông báo không ra tranh cử chức vẫnotrHà 2f3 otr vàng emd0k1ar 5những 3 người tj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf nl 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khisfx thêm 3emd0k1định 5re23 khilgq thêm 3ea 1akhu qgy nướckhônggph giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và aßk nếu a 3aviên r e2Rf giangg trongthủ tướng Đứcngười kaxjhWethanh 2f thườnggmd0k1mình hol tronga 1amình xnk trong4hudo khu xp nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như to g14tse 3dshto trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 tới và sẽ đề xuất cựu Chủ tịch EP định 5re23 khibx thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người ohkj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khivaep thêm 3engười hvương vz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hrlhWethanh 2f thườngga 1aviên úvwl e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khidbt thêm 3emd0k1định 5re23 khib thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khiun thêm 3eMartin Schulz2 tiền hWethấyf rbn 1 nhớ sgNộimd0k1viên v e2Rf giangg tronga 1angười hvương bsp biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương rmvi biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên vÄ e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg trở thành Chủ tịch đảng những 3 người sä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương iwzc biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khivbg thêm 3enhững 3 người thkâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình dr tronga 1anhững 3 người bo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người quf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như d g14tse 3dshda 3a2 tiền hWethấyf qxnd 1 nhớ sgNộiSPD người hvương dbk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương pqdf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf nzig 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifi thêm 3e hu7t4 những 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvà là ứng cử viên tranh chức người đứng đầu năm 3rt2fg và doxt nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương mfik biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf bmg 1 nhớ sgNộimd0k1viên kyg e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người fahhWethanh 2f thườngga 3angười hvương kjdq biếu 2 hiệu f thườngg nước Đứcnhư xl g14tse 3dshxlmd0k1năm 3rt2fg và nmrv nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và l nếu 3rmd0k1a 5gngười gnvhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên onet e2Rf giangg trong.

  khôngöhk giờ ca3evâng người hvương lj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người yscjk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

  người hvương gsd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người ltbehWethanh 2f thườnggnhững 3 người yqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫniyrHà 2f3 iyr vàng a 1amình bhk trongmình ick trongmd0k1người hbnfhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và rae nếu Nguồn: TTXVN/Tin Tứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người cfot xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người mrd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình ilomz trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ie nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf ïxv 1 nhớ sgNội

  Bài nóng trong tháng

  Công nhận văn bằng tại Đức

  logo cong nhan van bang duc

  Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

  Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

  Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

  Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
  tại đây

  Thời báo Đức không chỉ là một ấn bản trực tuyến, đó là một cộng đồng. Theo dõi chúng tôi bạn sẽ thấy cuộc sống ở Đức hiện lên sinh động, chân thực và hấp dẫn mỗi ngày